Stowarzyszenie Ks. Skargi i Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej w obliczu koronawirusa

Epidemia wirusa Sars Cov-2 zaskoczyła wielu polskich katolików. I przestraszyła. Najtrudniejszy okres przymusowej izolacji, zamknięcia wszelkich ośrodków kultury i – co szczególnie istotne – ograniczenia kultu w świątyniach tak znacznie, że właściwie uniemożliwiono udział w Mszach Świętych – wielu Polaków spędziło w głębokim przygnębieniu lub wręcz załamaniu.

Od wielu lat cechą charakterystyczną publikacji wydawanych przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi lub przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi był krzepiący kaznodziejski styl treści. Nawet tak dramatyczne w swej istocie przesłanie Orędzia Fatimskiego, które wieszczyło m.in. wojny, prześladowania Kościoła i upadek cywilizacji, przedstawione zostało w publikacji „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?” w szerokiej perspektywie, uwzględniającej także scenariusz powrotu do wiary i triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Pozytywne przesłanie i szczypta optymizmu są stałym elementem akcji społecznych organizowanych przez te organizacje.

Wiosna 2020 roku okazała się okresem pełnym nowych wyzwań. W obliczu przymusowej izolacji Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi podjęło szczególnie wytężone działania. Pomimo wielu ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, kontynuuje ono swoją działalność. W wielu miejscach kontakt i możliwość partycypowania w nowych akcjach społecznych umożliwił na nowo lub zastąpił internet. Wszystko po to, aby wypełniać misję Stowarzyszenia – budzenia uśpionych sumień milionów Polaków.

W tym czasie Stowarzyszenie uruchomiło szereg akcji religijnych i społeczno-politycznych, w których pełny udział możliwy jest bez wychodzenia z domu. Są to:

  • Inicjatywa rozpropagowania bezpłatnego e-booka Od zarazy wybaw nas Panie o tematyce związanej z epidemiami i odpowiedziami na nie, jakie na przestrzeni lat formułował Kościół Katolicki;
  • Dystrybucja drogą pocztową dla wszystkich zainteresowanych osób płócien z wizerunkiem Najświętszego Sakramentu zaprojektowanych do wywieszenia w uroczystość Bożego Ciała;
  • Akcja zamówienia i złożenia w Sanktuarium św. Rity we włoskiej Cascii (notabene kraju, który jako pierwszy zanotował wysokie statystyki zakażeń koronawirusem) 4000 czerwonych róż, będących wotum wdzięczności i zarazem nośnikiem tysięcy próśb od polskich katolików przez wstawiennictwo świętej Rity – orędowniczki w sprawach trudnych i beznajdziejnych;
  • Petycja przeciwko polityczno-administracyjnemu ograniczaniu niemal do zera możliwości uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach, prowadzona pod hasłem „My chcemy Boga”; w serwisie Protestuj.pl dołączyło do niej 30 tys. osób;
  • Kontynuacja inicjatywy obywatelskiej na rzecz wypowiedzenia przez Polskę szkodliwej konwencji stambulskiej, która zyskała poparcie ponad 50 tys. Polaków.

Działacze Stowarzyszenia zapowiadają, iż jeszcze w 2020 roku podejmą kolejne inicjatywy na rzecz krzewienia wartości chrześcijańskich w społeczeństwie i zarazem dla pobudzenia społecznej świadomości w dobie dominacji tematyki związanej z koronawirusem.