Jak zostać ministrantem?

Pomimo tego, że życie zgodne z wyznaniem wiary często jest pełne wyrzeczeń i trudności, młodzi ludzie coraz częściej zgłaszają chęć czynnego uczestnictwa w kościele.

Zazwyczaj ministrantami zostają młodzi chłopcy, jednakże nie zostały postawione górne granice wiekowe. Warto jednak wiedzieć, że przyszły ministrant zgłaszając swoją kandydaturę musi być po pierwszej komunii świętej.

W opinii niektórych osób jest to jednak zbyt młody wiek, w którym mały chłopiec nie podejmuje świadomych decyzji, a spora ilość dzieci zostaje ministrantami z woli najbliższej rodziny, a nie własnej. Prawdą jest jednak, że znaczna większość chłopców odczuwa niebywałą radość, kiedy może służyć na mszy św.

Ministrantem nie zostaje się z dnia na dzień. Kandydat na ministranta musi odbyć wcześniej rok służby, dzięki czemu zdobywa odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie praktyczne, które pozwoli mu dumnie służyć podczas mszy świętej.

Dla osoby wierzącej, bycie ministrantem może być świetnym sposobem na swego rodzaju trening, który przygotuje młodego chłopca do przyszłego zawodu w służbie Bogu, np. zakonnika, czy księdza. To niebywała okazja do tego, by prawdziwie poznać bliżej Pana Boga.

Młodzi ministranci uczą się dyscypliny, czego wyjątkowo brakuje w dzisiejszym świecie. W służbie liturgicznej, podobnie jak w wojsku istnieje hierarchia, która wymaga zdobywania kolejnych stopni. Co więcej, każdy ministrant musi pełnić dyżury, co uczy go odpowiedzialności przydatnej w późniejszym życiu.

Następnym etapem, w starszym wieku, jest zdobycie tytułu ceremoniarza. Osoba o tym tytule odpowiedzialna jest za przebieg mszy świętej. Służba ta wymaga również organizowania spotkań formacyjnych.

Bycie ministrantem to również świetna zabawa, ponieważ często organizowane są przez wspólnotę różnego rodzaju atrakcje dla chłopców, takie jak wyjazdy na basen, granie w piłkę nożną itd.